I feel - Free Template by www.temblo.com

Herzlich Willkommen auf meiner Seite. Ich würde mich über einen Besuch und einen Eintrag in meinem Gästebuch freuen.

Te zło...

Swą dusze oddałeś diabłowi ,
niech więc z Tobą polegną też nowi .
Gdy diabeł Ci daje rozkazy ,
pozostaw na duszy skazy.
Opętaj przyjaciół i wrogów ,
i nie odsuwaj się od nałogów .
Bo masz w sobie już zło ,
umiera powoli Twoje ciało.
Ciało ulega zniszczeniu ,
a ty giniesz w zapomnieniu
16.6.07 20:54
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfgen

Home

© 2007 Free Template by www.temblo.com. All rights reserved.
Design by Creative Level.net. Host by myblog